logo1

संपर्क
 श्री स्वामी समर्थ सेवा व आध्यात्मिक विकास मार्ग (दिंडोरी प्रणीत) व     श्री स्वामी समर्थ कृषी विकास व संशोधन चॅरिटेबल ट्रस्ट दिंडोरी,
तालुका : दिंडोरी   जिल्हा : नाशिक
पिन कोड नं. : ४२२२०२
फोन नंबर : (०२५५७) २२१६१०,२२१७१०
इमेल :  sssardct@gmail.com
फॅक्स : (०२५५७) २२११२८
logo1
KrushiVibhag,Dindori